Vertrekken doe je altijd rond de eindtijd van het evenement. 15 minuten daarvoor is prima. Blijf na de eindtijd niet hangen. Zoek als laatste altijd de personen op die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement. Bedank ze allemaal persoonlijk met een korte motivatie waarom je de bijeenkomst zo goed vond.

Je begint te vertrekken een half uur voor eindtijd. Zorg dat je van alle mensen waarmee je in contact wilt blijven persoonlijk afscheid neemt met een handdruk en een toezegging wat je gaat doen. Kom je in dit laatste half uur met nieuwe mensen in gesprek, houd dat dan kort, maar verleng meteen het contact door een afspraak na deze bijeenkomst. Dat kan zijn per email, telefonisch, LinkedIn of een concrete afspraak om elkaar weer te ontmoeten. Wissel meteen kaartjes uit. Het mooie hiervan is dat je in enkele minuten sneller en makkelijker contacten legt dan de voorgaande uren. Tevens ontstaat er meteen een sneeuwbal effect, want de volgende bijeenkomst kun je meteen weer van start met deze bekende nieuwe contacten.